PublicationsThe U4 Blog

U4 Brief

Вищий антикорупційний суд України

Інновації для безстороннього правосуддя

У 2018 році в Україні було створено Вищий антикорупційний суд (ВАКС). Українське громадянське суспільство, залучившись підтримкою міжнародної спільноти, просувало створення цього спеціалізованого суду як засобу подолання неефективності звичайних судів під час розгляду справ про корупцію на найвищому рівні. Роль міжнародних експертів у процесі відбору суддів є найвизначнішою інституційною рисою ВАКС, що спрямована на створення належного захисту від захоплення ВАКС корумпованими елітами.

Also available in English
26 March 2020
Download PDF
Вищий антикорупційний суд України

Main points

  • ВАКС було створено завдяки спільним зусиллям українських організацій громадянського суспільства, деяких членів парламенту та міжнародної донорської спільноти.
  • Основними аргументами на користь створення ВАКС були потреба в підвищенні ефективності судочинства, доброчесності та незалежності під час розгляду справ про корупцію, особливо тих, які стосуються політичних еліт, а також очевидна нездатність звичайних судів забезпечити швидкий та безсторонній розгляд таких справ.
  • Найвизначнішою рисою ВАКС є залучення до процесу відбору суддів органу під назвою «Громадська рада міжнародних експертів», який має право блокувати призначення кандидатів на посади суддів, якщо члени Ради мають «обґрунтовані сумніви» щодо доброчесності кандидата.
  • Запуск ВАКС є багатообіцяючим, а його успіх залежить від ряду чинників, серед яких – якість роботи, яку здійснює бюро розслідувань і прокуратура.

Cite this publication


Kuz, I.; Stephenson, M.; (2020) Вищий антикорупційний суд України. Bergen: U4 Anti-Corruption Resource Centre, Chr. Michelsen Institute (U4 Brief 2020:5)

Download PDF

About the authors

Ivanna Y. Kuz

Іванна Яна Кузь – здобувачка ступеня Artium Magister із регіональних досліджень – Програма російських, східноєвропейських та центральноазійських досліджень Гарвардського університету.

Matthew C. Stephenson

Метью К. Стівенсон є професором права у Гарвардській школі права. Він є фахівцем у галузі антикорупційного права, законодавства, адміністративного права та застосування політичної економії до організаційної структури держави. Він працював консультантом, радником і лектором з тем, пов’язаних із протидією корупції, судовою реформою та адміністративними процедурами для Світового Банку, ООН, національних урядів і навчальних закладів у Європі, Азії, на Середньому Сході та в Північній Америці. Він є засновником і головним редактором блогу про глобальну протидію корупції (www.globalanticorruptionblog.com), який має понад 10 000 читачів.

Disclaimer


All views in this text are the author(s)’, and may differ from the U4 partner agencies’ policies.

This work is licenced under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International licence (CC BY-NC-ND 4.0)

Photo


Photo:
Francisco Anzola
CC BY-NC-ND